O projektu

Faza 1 – oko 225.000 m2 - u upotrebi

Faza 2 – oko 265.000 m2 - u izgradnji

Faza 3 - oko 450.000 m2 - u planiranju


Poslovni park Meridian 16 - jedna od najvećih poslovnih zona u Republici Hrvatskoj koja se nalazi u okolici grada Velike Gorice.

Vizija naše tvrtke je razviti jedinstveni koncept eko-industrijske poslovne zone temeljene na načelima zelene gradnje. Cilj je promovirati uspješne industrije i logističke usluge, kombinirati ekologiju i gospodarstvo te postati jedno od vodećih odredišta na cijelom zagrebačkom području.

Četiri strelice na logotipu poslovnog parka Meridian 16 simboliziraju povezanost, ekologiju, Hrvatsku i Europu. Njihova orijentacija prema centru naglašava orijentaciju prema klijentu i naš cilj - pružanje podrške klijentima kroz cijeli razvojni proces.

Poslovni park Meridian 16:

 • nudi zemljište za prodaju s odgovarajućom prostorno-planskom dokumentacijom za logističku namjenu kao i za „light“ industriju
 • naš lokalni tim pruža stručnu podršku, savjetovanje tijekom cijelog procesa od kupnje zemljišta, razvoja projekata i ishođenja dozvola, pa do same izgradnje i kasnijeg rada novo izgrađenih prostora, te omogućava povezivanje s pouzdanim stručnjacima, savjetnicima i izvođačima radova
 • riješena sva potrebna tehnička i pravna infrastruktura
 • podržava sve specifične / pojedinačne infrastrukturne zahtjeve

    Master plan zone

    • izrađen na temelju PPU GVG-a (Prostorni plan uređenja Grada Velike Gorice) – iz 2015. godine
    • UPU Vukovinsko Polje (Urbanistički plan uređenja) - usvojen 2007. godine
    • namjena: industrija, proizvodnja, uslužna djelatnost, trgovina, zelene površine

     3 veličine zemljišta:

     Velika: 30.000 m² - 100.000 m²

     Srednja: 10.000 m² - 30.000 m²

     Mala: 2.500 m² - 10.000 m²

     Zemljište veličinom prilagodljivo potrebama investitora